10.05.2016 / 10.06.2016 | Evdokia Art Glass

"MIRROR" - съвместна изложба

Изложбата „ MORROR“ е с утилитарна насоченост. Ще имате възможността да видите огледала, свещници и купи на авторите Краси Василева, Юрий Василев, Боби Коруджиков, Никола Енев, Данаил Николов, Евдокия Йочева и кованото желязо на Iron Brothers

ВРЕМЕ И МЯСТО

10.05.2016 / 10.06.2016
Evdokia Art Glass, 120 Rakovsky str., Sofia 1000, bbulgaria